zorg start bij de verloskundige            IMG 1873

Er zijn op dit moment diverse onderzoeken naar hoe we de zorg rondom de zwangere vrouw kunnen verbeteren. Een van de onderzoeken iscentrale intake bij de 1elijns verloskundige”.

Vanaf 1 september 2016 doet Verloskundige Praktijk Beuningen mee aan dit onderzoek!

Voorheen was het zo dat afhankelijk van je medische voorgeschiedenis werd bepaald VOOR de intake, vaak door de huisarts, waar je intake zal plaatsvinden. Met een medische indicatie was dit meestal bij de gynaecoloog. Maar in 85 % was dit bij de verloskundigen in de praktijk. 

Verloskundigen en gynaecologen werkzaam in het CWZ en Radboudumc hebben gezamenlijk met de eerstelijns verloskundigen nu afgesproken dat ALLE intakes gaan plaats vinden bij een eerstelijns verloskundige bij de zwangere in de buurt.

De intake
Verloskundigen en gynaecologen zijn samen verantwoordelijk voor de intake van de zwangere.

Na het afnemen van de intake zal elke zwangere besproken worden in een gezamenlijk overleg bestaande uit verloskundigen en gynaecologen uit beide ziekenhuizen. Samen wordt dan besloten waar de zorg het beste plaats kan vinden (bij de verloskundige of bij de gynaecoloog, of gedeelde zorg).

Voor meer info over dit onderzoek kunt u terecht bij de ons.

 

 

           

 

                

 

 

                

 

Zoeken